İlahiyat Atıf Dizini – Dini Araştırmalar Veri Tabanı (DAVET)

www.davet.org.tr

02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMER) kurulmuştur. Merkezin görevleri, “İlahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarına ulaşmalarına dönük çalışmalar yapmak, ilahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak, Ulusal İlahiyat Atıf  Dizini’ni kurmak, bilimsel süreli yayınlarda yer alan ilahiyat alanı kapsamında yer alan makaleleri indekslemek ve kullanıcılara sunmak” şeklinde belirlenmiştir.

İlahiyat Atıf Dizini yazılım çalışmalarına 2018 yılında başlanmış ve geliştirilen atıf dizini yazılımı test sürecine alınmıştır (www.davet.org.tr). Dizinde; ilahiyat alanına dair kitap, tez, bildiri, makale ve yazma eser türündeki çalışmaların katalog verilerine ve telif izni alınanların tam metinlerine açık erişim mümkün olabilecektir. İlahiyat Atıf Dizini; yazar, dergi, bilim dalı, anabilim dalı, fakülte ve üniversite kategorilerinde bibliyometrik raporlama hizmeti sunabilecektir. İlahiyat Atıf Dizini’ne, imzalanan protokol kapsamında Ulusal Tez Merkezi’nde mevcut “Din” ve “Felsefe” alanında hazırlanan tezlerinin verileri eklenmiştir. Ayrıca resmi kurumlarla işbirliği yapılarak TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de ve DergiPark sisteminde kayıtlı dergilerin verileri temin edilmiştir. Atıf dizininde kullanılmak üzere 35.000 kavramdan oluşan “İlahiyat Kavramları Veri Tabanı” da oluşturulmuştur. Kavram veri tabanının Arapça ve İngilizce uyum çalışmaları da devam etmektedir. Atıf dizininde yer alan tüm verilere, ilahiyat alanı anabilim ve bilim dalları sınıflandırmasına göre de ulaşılabilecektir. Ayrıca oluşturulacak İlahiyat Atıf Dizini Bilim Kurulu, ilahiyat alan dergilerinin akademik yayıncılık açısından gelişimleri ile ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık ve etik ilkelerine uyumlarını da takip edecek ve objektif kriterler çerçevesinde talep eden dergilerin puanlamalarını yapacaktır. Bu sayede ilahiyat alan dergilerinin gelişimleri de desteklenmiş olacaktır.