İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı (20/08/2018)

Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi DİMER, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin organizesinde 20/01/2018 tarihinde (09.00-17.00) Sivas’ta “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı” yapılacaktır Çalıştaya, ilahiyat alan dergilerinden bilfiil editörlük görevini yürüten birer kişinin katılımının sağlanması planlanmaktadır. Çalıştayda; mevcut durum, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşılacağından bilfiil editörlük görevini yürüten ve işleyişe hâkim olan görevlilerin (dergilerden birer kişi) katılımı beklenmektedir.

*Online olarak DİMER web sayfasından alınan başvurular 1 Ocak 2018 17:00 itibariyle sona ermiştir. 

 

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

09:00 09:30 Protokol Konuşmaları

 

ÇALIŞMA OTURUMU 1

09:3012:30

HUKUKİ VE TEKNİK KONULAR

 1. Akademik Yayıncılığa Giriş: Matbu veya Online Bir Dergi Çıkarılması (Resmi Süreçlerin Takibi ve Gerekli İzinlerin Alınması) ve Gelişimi
 2. Basın ve Derleme Kanunlarına Göre Hakemli Akademik Yayıncılıkta Sorumluluk ve Yükümlülükler
 3. Dergi Ekibinin (Editör, Yazı İşleri Müdürü, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu, Hakem Kurulu) Teşekkülü ve Kurumsallaşma
 4. Derginin Amaç, Kapsam ve Yayın Aralığının Belirlenmesi, Yayın Değerlendirme Formlarının Oluşturulması.
 5. DergiPark’a Kayıt, ISSN Alımı, Açık Erişim Lisans (Creative Commons) Seçimi
 6. DergiPark Altyapısının Kullanımı (Ayarlar- Hakem Formlarının Oluşturulması-DOI Alımı-Dizgi-ORCID ID Kullanımı-Erken Yayın-Sayı Yayını)
 7. İlahiyat Alan Dergilerinde Ortak Bir Referans ve Kaynakça Stilinin Kullanımının Müzakeresi
 8. İlahiyat Alan Dergilerinde Ortak Bir Yazım Dilinin Kullanımının Müzakeresi (Din, Mezhep, Müellif Adı, Kaynaklar ve Kavramların Yazımında)

12:3013:30 Öğle Yemeği

 

ÇALIŞMA OTURUMU2

13:3015:30

AKADEMİK VE ETİK KONULAR

 1. Yayın Değerlendirme Süreçleri (Ön İnceleme-İntihal Taraması-Hakem Süreci)
 2. Makale Değerlendirme Süreci: Objektifliğin Sağlanması ve Akademik Çalışmalara Hakemlerin Katkısı (Kör Hakemlik – Açık Hakemlik)
 3. Ön İnceleme ve Hakem Değerlendirme Formları İçin Asgari Standartlar
 4. İntihal Yazılımların (iTheticate-Turnitin) Kullanımı ve Tarama Standartları (Yüzdelik Oran Belirlenmesi, Program Ayarları, Raporların İncelenmesi)
 5. Yayın Türleri (Araştırma, Derleme, Tercüme, Kitap Değerlendirme) ve Asgari Kriterleri
 6. Anahtar Kavramların Yazımında Standart Belirlenmesi
 7. Türkçe ve İngilizce Dil Kontrolü
 8. Uluslararası Normların Işığında İlahiyat Alan Dergilerinde Editörlük
 9. Yayın Değerlendirme Süreçlerinin Süreli Yayın Kalitesine Etkisi
 10. İlahiyat Alan Dergilerinde Bilimsel Kalitenin Yükseltilmesi: Uyulması Gerekli İlkeler ve Tecrübe Paylaşımı
 11. Etik Sorunlar: İntihal, Tekrar Yayım, Dilimleme, Haksız Yazarlık
 12. Yayın Etiği İhlalinin Tespiti Halinde Yapılabilecek İşlemler

15:3015:45 Ara

 

ÇALIŞMA OTURUMU3

15:4517:45

ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLERLE İLİŞKİLER

 1. İlahiyat Alan Dergilerinin Ulusal ve Uluslararası İndekslerce Taranırlığı
 2. Ulusal ve Uluslararası İndekslerin Dergi Değerlendirme Kriterleri
 3. Ulusal ve Uluslararası İndekslere Başvuru Süreci
 4. Uluslararası Din/Religion Alan İndekslerinin Belirlenmesi ve Duyurulması
 5. TR Dizin ODİS: Online Dergi İzleme Sisteminin Kullanımı
 6. Dergi İçeriğinin Arşivlenmesi ve İndekslere Aktarımı

17:4518:00 Ara

 

ÇALIŞMA OTURUMU4

18:00 – 19:00

SONUÇ RAPORUNUN MÜZAKARESİ

18:00 – 18:30 Çalıştay Sonuç Raporunun Hazırlanması ve Müzakeresi

18:30 – 18:45 Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesinin Tanıtımı

18:45 – 19:00 Katılım Belgelerinin Takdimi ve Kapanış

19:30 – 20:30 Akşam Yemeği

Ayrıntılı bilgi için iletişim
Abdullah DEMİR
Çalıştay Koordinatörü
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü
Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Proje Koordinatörü
0 539 249 77 18
abdemir@ybu.edu.tr

 

KATILIMCILAR

 

S.No Unvanı Adı Soyadı Kurumu Dergi Adı Görevi
1 Prof. Dr. Bekir Tatlı Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
2 Prof. Dr. İhsan Toker Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ESKİYENİ Editör
3 Prof. Dr. Ömer Kara Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi Editör
4 Prof. Dr. Şaban Haklı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Editör
5 Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
6 Doç. Dr. Mustafa Koç Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
7 Doç. Dr. Murat Şimşek Necmettin Erbakan Üniversitesi Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi Editör
8 Doç. Dr. Mustafa Şentürk Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
9 Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kılıç Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
10 Doç. Dr. Sami Şahin Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİMER Müdür
11 Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editör
12 Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Editör
13 Yrd. Doç. Dr. Fatih Topaloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
14 Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
15 Yrd. Doç. Dr. Fevzi Rençber Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi The Journal of Academic Social Science Studies Editör Yardımcısı
16 Yrd. Doç. Dr. Melek Dikmen Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
17 Yrd. Doç. Dr. Murat Akın Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
18 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Yalçın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Edebali İslamiyat Dergisi Editör
19 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulu Erciyes Üniversitesi Bilimname Editör
20 Yrd. Doç. Dr. Osman Bayder Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
21 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Gülmez Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
22 Yrd. Doç. Dr. Ali Dadan Necmettin Erbakan Üniversitesi İstem Editör Yardımcısı
23 Yrd. Doç. İsmail Şimşek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Universal Journal of Theology Editör
24 Yrd. Doç. Dr. Huzeyfe Çeker Necmettin Erbakan Üniversitesi İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Editör Yardımcısı
25 Yrd. Doç. Şükrü Aydın Batman Üniversitesi Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi Editör
26 Yrd. Doç. Dr. Necmeddin Güney Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
27 Yrd. Doç. Dr. Sezayi Bekdemir Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İslami İlimler Dergisi Editör
28 Yrd. Doç. Dr. Sema Yılmaz Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editör Yardımcısı
29 Yrd. Doç. Dr. Hadi Sofuoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
30 Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
31 Yrd. Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ilahiyat Studies Editör Yardımcısı
32 Yrd. Doç. Dr. Emrah Kaya Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
33 Yrd. Doç. Dr. Adem Çiftci Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİMER Müdür Yardımcısı
34 Yrd. Doç. Dr. Recep Özdemir Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi Editör
35 Yrd. Doç. Dr. Abddulkadir Macit Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kocaeli İlahiyat Dergisi Editör
36 Dr. Fatma Bayraktar Karahan Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İlmi Dergi Editör
37 Arş. Gör. Hızır Hacıkeleşoğlu Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
38 Arş. Gör. Esma Aygün Yakın Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
39 Arş. Gör. Rabia Yıldırım Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
40 Arş. Gör. Ayşe Mine Akar Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
41 Arş. Gör. Maruf Çakır Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
42 Arş. Gör. İlyas Uçar Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
43 Arş. Gör. Muhammed Bilal Gültekin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
44 Arş. Gör. Sema Tombul Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
45 Arş. Gör. Esma Korucu Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
46 Arş. Gör. Sena Kaplan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
47 Arş. Gör. Halil İbrahim Delen Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
48 Arş. Gör. Nisa Gecekuşu Demirbaş Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
49 Arş. Gör. Halil Arslan Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik-Us Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi Editör Yardımcısı
50 Arş. Gör. Alper Ay Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
51 Arş. Gör. Muhammed Aslan Bingöl Üniversitesi Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
52 Arş. Gör. İrfan Karadeniz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör
53 Arş. Gör. Abdussamet Özkan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Kurulma aşamasında)
54 Arş. Gör. Osman Durmaz Aksaray Üniversitesi Mütefekkir Editör Yardımcısı
55 Arş. Gör. İrfan Erdoğan Necmettin Erbakan Üniversitesi Marife Dini Araştırmalar Dergisi Editör Yardımcısı
56 Arş. Gör. Mehmet Şakar Uludağ Üniversiesi İlahiyat Fakültesi Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
57 Arş. Gör. İrfan Kara Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
58 Arş. Gör. Halil İbrahim Doğramacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
59 Arş. Gör. Fatma Kurttekin Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Araştırmacı
60 Arş. Gör. Muhammet Sacit Kurt Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat İlmi Dergi Editör Yardımcısı
61 Öğr. Gör. Ali Güngör Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı

Dekanlıklara gönderilen resmi yazıyı buradan “Fakültelere duyuru yazısı” indirebilirsiniz.

KONAKLAMA