Ulusal İlahiyat Atıf Dizininin Teknik Özellikleri

ULUSAL İLAHİYAT ATIF DİZİNİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 1. Hakem değerlendirmesinden geçmiş olan ilahiyat alanına ait tüm makaleleri kapsaması amaçlanan Ulusal İlahiyat Atıf Dizini, online olarak internet üzerinden hizmet verecek şekilde geliştirilecektir.
 2. Atıf dizini, indekse dahil edilen ilahiyat alan dergileri hakkında bilgi içerecek, dergilerin sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere bibliyografik verileri[1] ile birlikte tam metin erişim sağlayacak bir atıf indeksi olarak kurgulanacaktır. Bu sayede dergilerin etki faktörü/impact factor (IF)[2] ve veri tabanında yer alan makalelere, yine veri tabanında yer alan diğer makalelerden yapılan atıf sayısı (AS)[3] hesaplanabilecektir.
 3. İnternet kullanıcısı, online olarak hizmet verecek uygulama üzerinde, basit ve gelişmiş arama gerçekleştirebilecek, arama sonuçlarını listeleyebilecek, arama sonuçlarından seçtikleri sonuçları bilgisayarlarına indirebilecek, e-posta ile iletilmesini sağlayabilecek ve sosyal medya kanallarında paylaşabilecektir. Ayrıca arama sonuçlarını indirmeye gerek duymadan yazdırabilecektir.
 4. Atıf dizine kaydolan kullanıcı, kullanıcı ara yüzünde basit ve gelişmiş arama gerçekleştirebilecek, arama sonuçlarını listeleyebilecek, arama sonuçlarından seçtikleri sonuçları kullanıcı sayfasına kaydedebilecek, bilgisayarına indirebilecek, e-posta ile iletebilecek ve sosyal medya kanallarında paylaşabilecektir.
 5. Atıf dizini sistemi, yazarın veri tabanında yer alan çalışmasına atıf yapıldığında yazarı otomatik e-posta mesajı ile bilgilendirecektir.
 6. Atıf dizini, sisteme kayıtlı yazarlar, yazar kurumları/üniversiteleri, dergiler ve makale odaklı istatistiki bilgiler de içerecektir. Bu kapsamda yazarların sisteme kayıtlı makaleleri ve bu makalelerin görüntülenme, indirilme ve atıf oranları; Kurum bazında o kuruma kayıtlı yazar sayısı, kurum personelinin toplam makale sayısı ve toplam atıf alma oranı; Dergi bazında içerdiği toplam makale sayısı ile makalelerin görüntülenme, indirilme ve atıf alma bilgisi görüntülenebilecektir. Analiz ve istatistik sonuçları, görsel tablolar eşliğinde de sunulmalıdır.
 7. Veri tabanının kurulum aşamasında 150 dergi ve bunlara ait makale verilerini içermesi planlanmaktadır. Tahmini kurulum hacmi, 150 dergi, yılda her biri en az 4 sayı, her sayıda en az 10 makale, her makale en az 30 sayfa, her bir derginin en az 20 yıllık cilt/sayı/makale arşivi olduğu varsayılacaktır. Buna göre yılda 600 sayı, 6000 makale üst verisi ve pdf dosyası, 180.000 sayfa bilgi düşünülmelidir. 20 yıllık arşiv sisteme girildiğinde sistemde 150 dergiye ait 12.000 sayı, makalelere ait 120.000 metadata (makale üst verisi), pdf dosya ve 3.600.000 sayfa veri büyüklüğü oluşacaktır. Ayrıca her makalede en az 30 kaynak eser bilgisi olduğu varsayıldığında atıf tespiti için 3.600.000 kaynak eser bilgisi içinde eşleştirme yapılabilecektir.
 8. Atıf dizinine 150 derginin 20 yıllık arşivi girildiğinde 120.000 makale metadatası, 3.600.000 sayfalık makale metni ve 3.600.000 kaynak eser bilgisi içinde hızlı şekilde veri arama ve kullanıcılara sunma imkânı sağlanacaktır. Aramalarda sonuç bulma hızı, hıza etki eden internet bağlantısı ve bilgisayar teknik özelliklerinin en üst düzeyde olduğu senaryoda 0, 30 saniyeden daha az olmalıdır.
 9. İlahiyat Atıf Dizini yazılımının başarısı için modern metin işleme ve analiz yöntemleri kullanılarak makalelerle ilgili künye bilgilerinin ve referansların doğru bir biçimde işlenmeleri ve bibliyometrik analizlerin en doğru şekilde yapılmaları sağlanacaktır.
 10. İsteklinin bibliyometrik analiz aşamasında kullanacağı yöntemlerin daha önce benzer bir işte kullanılmış ve doğruluğunun kanıtlanmış olması gereklidir. Uygulanacak yöntemin doğruluğunu kanıtlamak için yöntemin teknik açıklaması, nasıl bir derlem üzerinde hangi senaryolarla test yapıldığı, elde edilen test sonuçları, uygulanan yöntemin başarım ve hata istatistikleri ile atıf çalışmalarının yapıldığı kurum bilgileri ihale dosyasında belirtecektir. İdare gerek duyması halinde ilgili kurum ile iletişime geçerek sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit edebilir.
 11. Geliştirilecek yazılım üç katmanlı (veri tabanı, sunucu, istemci modeli) mimariye uygun olarak hazırlanacaktır.
 12. Bu teknik şartname kapsamında tanımı yapılan iş, anahtar teslimi olup teslim müddeti içerisinde çalışır vaziyette, şartname hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.
 13. Uygulama yazılımının (portal ve yönetim panelinin) kurulumu, sistem testi, yönetici eğitimleri ve gerekli tüm dokümanların kâğıt ve CD ortamında hazırlanması Yüklenici sorumluluğundadır.
 14. Sistem kurulumu için gerekli donanımlar Cumhuriyet Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
 15. Bu şartname içerisindeki işler ile ilgili tüm yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, işin bir bölümünü ya da tamamını, başka bir firmaya ya da şahıslara devredemeyecektir.
 16. Yüklenici tarafından hazırlanacak yazılımlar, Web tabanlı, merkezi yapıda, üç katmanlı mimaride ve genişleyebilir bir yapıda çalışacaktır.
 17. Uygulama yazılımlarının tümü bütünleşik olarak çalışacak, farklı ürünlerin entegrasyonu söz konusu olacak şekilde teklif edilmeyecektir.
 18. Uygulama yazılımları içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunacak ve tutarsız veri girişi engellenecektir.
 19. Uygulama yazılımları, tanımlı kullanıcıların tümünün aynı anda sistemi kullandığı durumda dahi, tüm işlevlerini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir.
 20. Uygulama yazılımları ara yüzlerinde “Yazılım Bütünlüğü” ve “Yazılım Kullanım Kolaylığı” getiren kısa yollar, menüler, bağlantı linkleri, yardım ekranları ve komutları bulunacaktır.
 21. Uygulama yazılımlarında kullanılan ara yüzler ve görsel öğeler, Türkçe dil yapısına ilave olarak farklı dillerde (başlangıç aşamasında İngilizce ve Türkçe) yayın yapabilecek halde tasarlanmalıdır. Dil ekleme konusunda veri tabanında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. Cumhuriyet Üniversitesi, bu diller için gerekli tercümeleri yaptırmak suretiyle hazır oldukça sisteme Arapça gibi dillerde de kendi personelleriyle kolaylıkla girebilmelidir.
 22. Site URL adresleri teknik olarak mümkün olan diller için sayfaların kullandığı dile göre SEO uyumlu olarak özelleştirilmelidir.
 23. Uyarı resim ve diğer sabitler dile uygun olmalıdır.
 24. Diller farklı kategorilere göre özelleştirilebilmelidir.
 25. Bilgi giriş ekranlarında dilin özelliklerine uygun ekran tasarımı yapılmalıdır.
 26. Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) sorunsuz görüntülenebilmeli ve istemci tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmelidir.
 27. Uygulama yazılımları yaygın kullanımda olan Web tarayıcılar üzerinde (Microsoft İnternet Explorer 8 ve üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari, Yandex ve Opera) cep telefonunda da çalışabilmelidir.
 28. Geliştirilecek web portalleri JQuery ve Ajax destekli olmalı yönetim panelinden eklenen tüm sayfa kodları içerisinde JQuery ve Ajax teknolojileri kullanılabilmelidir.
 29. Yüklenici teklif edeceği uygulama yazılımlarının tümünü Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bir test ortamı üzerinde hazırlayacak ve gerekli test ve geliştirme işlemleri tamamlandıktan sonra tüm gerekli yardımcı dokümanları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir.
 30. Uygulama yazılımına sınırsız sayıda veri girişi, düzenleme ve değişiklik işlemlerinin yapılabileceği bir alt yapı hazırlanmalıdır.
 31. Yazılım istemci – sunucu mimarisinde olmalı Linux sunucularında sorunsuz olarak çalışabilmelidir.
 32. Yazılım istemci tarafında herhangi bir plug-in ya da eklenti yüklenmesine gerek kalmadan standart tarayıcılar ile çalışabilmelidir.
 33. Sistem web tabanlı olarak tasarlanmalı ve kurum içinden ya da dışından İnternet üzerinden uygulama kullanılabilmelidir.
 34. Sistem Java programlama dili ile geliştirilmeli ve işletim sistemi bağımsız olmalıdır.
 35. Sistem Apache Tomcat gibi bir Servlet Container üstünde çalışabilir olmalı ve çalışmak için ayrıca bir uygulama sunucusuna (application server) ihtiyaç duymamalıdır.
 36. Ara yüzler AJAX teknolojisi ile masaüstü bir uygulamaya benzer bir kullanıma sahip olmalı ve her işlemde bütün sayfa yenilenmemeli, sadece ilgili kısım AJAX istekleri ile güncellenebilmelidir.
 37. Sistem giriş sonrası oturum bilgisi yenileme, oturum sabitleme, çerez içeriklerinin gizliliği, oturum sonlandırma, oturum bilgisinin URL içinde taşınmaması, oturum çalma (Session riding) önlemi,  siteler arası istek sahteciliği (Cross-Site Request Forgery, CSRF) konularında önlemler alınmış olarak geliştirilmelidir.
 38. Sistem modüler olarak çalışabilecek biçimde J2EE Spring uygulama çatısı üzerinde geliştirilmelidir.
 39. Kurulum işlemleri Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
 40. Veri tabanında onaylama, çapraz kontrol, çift ve birden fazla kayıt oluşmasını önleme gibi yöntemlerle verilerin tutarlılığı ve geçerliliği sağlanacaktır.
 41. Arama işleminde;
 • Sorgu terim(leri) metin içinde olduğunda sonuçları bulmalı ve getirmelidir.
 • Sorgu terim(leri) metin içerisinde olmasa dahi ilişkili dokümanları bulmalı ve getirmelidir (eşseslilik ve eşanlamlılık durumları).
 • Dil açısından zenginleştirme sağlanmalı. Örneğin, sorgu terimleri Türkçe girildiğinde onun İngilizce ve Arapça karşılıklarının bulunduğu dokümanları da alıp getirmelidir.
 • Metinleri hem anahtar kelimelerine göre hem de içeriklerine göre arama desteği sunulmalıdır.
 • Dil kaynaklı sorunların çözümü için aksan karakterleri de desteklenmelidir (Transkripsiyon –Transliteration Alfabesi kullanımında karakter bozulması olmamalıdır).
 • Hatalı veri girişleri için düzeltme önerileri sunulmalıdır.
 • Üç karakteri girilen sorgu terimlerinde tamamlama seçenekleri sunulmalıdır.
 • Başında, ortasında, sonunda ara seçenekleri eklenmelidir.
 • 3 harften az olan tarama kelimesinde sonuç getirilmemelidir.
 • Tarama yapılan terim adedi 2 ve daha fazla ise çift tırnak kullanımı desteklenmelidir “terim1 terim2” gibi.
 • Tarama sonuçları rastgele sırada değil ilişkililik (relevancy) derecesine göre getirilmelidir. Daha önceden yapılan taramaların bilgisi tutulmalı ve daha sonra hatırlama maksatlı olarak hatırlanabilmelidir.
 • Yapılan tarama bilgilerinden kullanıcılara ilişkili oldukları yeni yayınlar önerilmelidir.
 • Atıf Dizini veritabanı, konu haritaları da içermelidir. Bu sayede arama yapılan bir konuda kimlerin çalıştığı da görülebilecektir. Ayrıca arama yapılan konudaki benzer makaleler de listelenmelidir.
 1. Atıf dizini web sayfası, kullanıcı dostu arabirimler olarak geliştirilmelidir.
 2. Veri giriş, tarama ve sonuç ekranları günümüzün sık kullanılan çözünürlüklerine ve ekran boyutlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
 3. Geliştirilecek yazılıma ait dokümantasyon eksiksiz olarak yapılmalıdır.
 4. Geliştirilecek yazılım Yazılım Mühendisliği Metodolojilerine uygun olmalıdır.
 5. Fonksiyonellik, performans, dayanıklılık ve yapısallık sağlanmalıdır.
 6. Sistem aşırı yük altında bile sorunsuz çalışabilmelidir.
 7. Sistem sızmalara karşı ve SQL Injection tarzı ataklara karşı güçlü olmalıdır.
 8. Yazılım geliştirme Çevik Yazılım Metodolojisine uygun olarak yapılmalı ve geliştirme aşamasında Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir ile sıkı diyalog içinde olunmalıdır.
 9. Atıf Dizini Sisteminin Web of Science, TR DİZİN, EBSCO gibi sistemler ile veri alış verişlerinin sağlanabilmesi için gerekli veri yapılarının oluşturulması ve veri dışa aktarma prosedürleri ile işlevlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 10. Sistem, yönetici tarafından belirlenen zamanlarda otomatik olarak yedekleme yapılabilmesi sağlanacaktır.
 11. Firmalarca sunulacak tekliflerde, atıf tespitinin ve bibliyometrik analizlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair teknik bilgi sunulmalıdır.

 

 1. SİSTEM MODÜLLERİ

 

 1. VERİ GİRİŞ MODÜLÜ (MANUEL)

Bu modül, atıf dizininde yer alması istenilen akademik dergilerin ve içerdikleri makalelerin sisteme aktarılmasını sağlayacak modüldür. Veri giriş yetkisi bulunan kullanıcı (Veri Giriş Personeli)[4], kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak veri giriş modülüne erişecektir. Veri girişi modülü ile aşağıdaki verilerin Türkçe ve İngilizce olarak (gerektiğinde Arapça makaleler için bu dilde) veri tabanına kaydedilmesi sağlanacaktır. Atıf dizini için en önemli konu, referansların parçalı veri girişi yoluyla kaydedilmesi ve ilişkilendirilmesidir. Bu nedenle bilgiler, öncelikle parçalı veri girişi şeklinde kaydedilecektir. Manuel veri girişi seçeneği dışında atıf dizinine XML dosyaları kullanarak da içe aktarım yapılabilecektir. Manuel girişin dışındaki veri içe aktarımları hakkında son kısımda bilgi verilecektir.

 

DERGİ

Veri giriş personeli, öncelikle dergi bilgilerini sisteme kayıt edecektir. Dergi daha önce kaydedilmiş ise dergi ismi yazılmaya başlandığında sistem otomatik olarak dergi adını önerecektir. Ayrıca dergi ismi listeden de seçilebilecektir.

Dergi ID Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Dergi Adı

Kısa Adı  (Varsa)

İngilizce Adı  (Varsa)

Türkçe Eski Adı (Varsa)

İngilizce Eski Adı (Varsa)

ISSN (Varsa)

Eski ISSN (Varsa)

e-ISSN (Varsa)

Eski e-ISSN (Varsa)

Dergi Dili  (Sistemden seçilecektir)

Ay Bazında Yayın Periyodu (Varsa sistemden seçilecektir: Aylık: Monthly; 2 Aylık: Bimonthly; 3 Aylık: Quarterly; 4 Aylık: Triquarterly; 6 Aylık: Biannualy; Yıllık: Annualy)

Mevsim bazında yayınlan Periyodu(Varsa sistemden seçilecektir: İlkbahar: Spring; Yaz: Summer; Sonbahar: Fall; Kış: Winter)

Yayıncı

Editör (Birden fazla editör eklenebilmelidir)

Editör E-Posta

Dergi Web Adresi (Varsa)

Dergi e-Posta

Dergi Telefon (Varsa)

Dergi Faks (Varsa)

Yayına Başlama Tarihi

Dergi Güncel Sayı Kapak Resmi (Varsa JPEG veya PNG formatında)

Dergi Tanıtım Yazısı

Dergi Makale Yazım Kılavuzu (PDF olarak yüklenebilmeli veya web sayfası link olarak eklenebilmelidir.

Derginin Tarandığı Ulusal İndeksler (İstenmesi halinde derginin tarandığı indeksler, alt alta sıralanacak şekilde tek tek girilmelidir).

Derginin Tarandığı Uluslararası İndeksler: Dergi tanıtım sayfası açıldığında derginin uluslararası indekslerde taranma sonuçları MIAR web sitesinden dergi ISSN numarasına göre alınarak okuyucuya sunulmalıdır (MIAR: http://miar.ub.edu).

 

Lisans: Derginin Creative Commons lisansı, seçilebilmelidir (CC BY; CC BY-SA; CC BY-ND; CC BY-NC; CC BY-NC-SA; CC BY-NC-ND; Bk. https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr). Bu dergide yayımlanan makaleler arama sonuçlarında gösterildiğinde, derginin lisansı da görüntülenmelidir.

* Sisteme aktarılan yukarıda belirtilen bilgilerden YÖNETİCİ tarafından belirleneneler kullanıcılar tarafından görülebilecektir.

 

CİLT / SAYI

Dergi girişi tamamlandıktan sonra, sisteme aktarılacak derginin cilt / sayı bilgileri veri tabanına girilecektir. Sayı bilgisi sisteme aktarılacak dergi daha önce veri tabanına kayıt edilmiş ise, veri giriş personeli ilgili dergiyi seçerek cilt/sayı ve makale giriş sürecini gerçekleştirecektir.

Yayın Yılı

Cilt (Varsa)

Sayı (Varsa)

Yayın Periyodu (Metin olarak bilgi girilebilecektir)

Yayın Zamanı (Takvimden yıl ve ay olarak, mümkünse yıl/ay ve gün olarak yayın/baskı tarihi seçilebilmelidir).

İçindekiler (PDF dosya şeklinde yüklenebilecektir. Ayrıca sayı içindeki makaleler sisteme girildiğinde bu başlık altında görüntülenecektir)

Cilt/Sayı Tam PDF Dosyası (Tek pdf dosyası yüklenecektir)

Cilt/Sayı Sayı Kapak Resmi (JPEG veya PNG formatında)

Cilt/Sayı Hakemli Makale Sayısı (Cilt/Sayı içinde yer alan hakemli makale sayısı rakam olarak yazılabilecektir)

 

MAKALE

Dergiye ait ilgili sayıda yer alan makalelerin sisteme aktarılması sağlanacaktır. Makale ile ilgili veri tabanına aktarılacak veriler aşağıda belirtilmiştir.

Makale ID: Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

DOI Numarası (Varsa girilmelidir. DOI numarası girildiğinde Crossref kaydındaki bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara kaydedilmeli ve düzenlenebilmelidir)

Makale Türü (Araştırma, Derleme, Olgu Sunumu, Kitap Tanıtımı, Düzeltme, Deneysel Çalışma, Çeviri, Bildiri, Kitap Tanıtımı, Bilimsel Toplantı Tanıtımı, Proje Tanıtımı, Doktora Tez Özetleri, Editöryal, Teknik Not)

Orijinal Makale Başlığı (Veri Girişinde sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde kodlama yapılacaktır. Gerektiğinde Veri Giriş Görevlisi, kelimelerin ilk harflerini de küçük yazabilecektir).

Makale Alanı: Sistemden seçilecektir. Gerektiğinde birden fazla alan da seçilebilmelidir (Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İ̇slam Felsefesi, Mantık, Dini Musiki, İ̇slam Sanatları, İ̇slam Tarihi, Türk İ̇slam Edebiyatı, Arap Dili ve Belâgati, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Kelam, Kur’an‐ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tasavvuf ve Tefsir). Belirlenen bilim dalının standart alt konu başlıları da zaman içinde geliştirilerek veri tabanına kaydedilebilmelidir. Örneğin Kelam / Matüridilik / Matüridi gibi.

Makale Konusu: Makalelere atanacak konular sistemde hazır olarak yer alacak, veri giren personelin manuel makaleye konu ataması engellenecektir. Yeni bir konu alanının eklenmesi gerekli olduğunda Konu Uzmanı ilgili eklemeyi herhangi bir kod bilgisine ihtiyaç duymadan sisteme ekleyecektir.

Sayfa Aralığı (4-34 şeklinde girilecektir)

Yazar Bilgileri (Yazar bilgileri sisteme kayıtlı ise seçilebilecektir; Sistemde kayıtlı değil ise yazara ait bilgiler ayrı alanlarda sisteme girilecektir)

ORCID ID (Varsa yazar ORCID https://orcid.org numarası eklenmelidir)

* Birden fazla yazar olması halinde, her biri için soyad, ad  ve ORCID ID bilgisi girilebilecektir.

* ORCID ID, yazar kurumsal e-posta, yazar kişisel e-posta veya yazar adı girişi yapılırken aynı bilgilerle daha önce sisteme kayıt yapılmışsa, sistem bu bilgiyi otomatik olarak getirmeli ve mükerrer girişler önlenmelidir.

Yazar Adı (Yazar adı, varsa ikinci adı girilecektir; sadece kelimelerin ilk harfleri büyük yazılması kodlanacaktır).

Yazar Soyadı (Yazar soyadı ayrı girilecektir; sadece kelimelerin ilk harfleri büyük yazılması kodlanacaktır).

Yazar Kurumu-Üniversite: Kurum/Üniversite sistemden seçilecektir. Sistemde yok ise kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sırası ile ayrı alanlara Üniversite/Kurum, Fakülte/Enstitü/Okul ve Bilim Dalı (Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İ̇slam Felsefesi, Mantık, Dini Musiki, İ̇slam Sanatları, İ̇slam Tarihi, Türk İ̇slam Edebiyatı, Arap Dili ve Belâgati, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Kelam, Kur’an‐ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tasavvuf ve Tefsir) eklenebilmelidir.

Yazar Şehir: Sistemden Seçilecektir

Yazar Ülke: Sistemden Seçilecektir

Yazar Kurumsal E-posta Adresi (Varsa)

Yazar Kişisel E-posta Adresi (Varsa)

Yazarın Diğer E-postaları (Varsa birden fazla e-posta girilebilecektir)

Metin Dili: Sistemden seçilecektir: Türkçe, Arapça, İngilizce, vb.

Öz: (Türkçe; 150-1500 kelimelik veri girilebilecektir)

Abstract: (İngilizce; 150-1500 kelimelik veri girilebilecektir)

Ayrıntılı Özet (Varsa en az 3000 kelimelik ayrıntılı Türkçe özet girilebilecektir).

Summary: (Varsa 3000 kelimelik ayrıntılı İngilizce özet girilebilecektir).

Tam Metin Erişim (Tam metin erişim olup olmadığı gösterilecektir. Tam metin erişimi var ise tam metinler PDF dosyası olarak sistemde yer alacak ve kullanıcıya gösterilecektir)

Anahtar Kelimeler:   Sistemden seçilebilecektir. Yok ise sadece kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde manuel giriş yapılabilecektir. Kelimeler arası noktalı virgülle ayrılacaktır.

Keywords: Sistemden seçilebilecektir (Varsa sistemden seçilen Türkçe Anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları otomatik olarak eklenecektir. Yok ise sadece kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde manuel giriş yapılabilecektir. Kelimeler arası VİRGÜLLE ayrılacaktır.

Destekleyen Kuruluş: Araştırmacı destekleyen kuruluş varsa yazılabilmelidir.

Lisans: Makalenin yayınlandığı derginin Creative Commons lisansı, dergi adı seçildiğinde otomatik olarak gelmelidir (CC BY; CC BY-SA; CC BY-ND; CC BY-NC; CC BY-NC-SA; CC BY-NC-ND).

Makale Erişim adresi: Makalenin yayımlandığı derginin web adresi girilecektir.

Makale Referanslar: Sisteme girilen makale referansları burada yer alacaktır. Word belgesinden kopyalanan makale kaynakçası, referans parçalama alanına kopyalanacak, daha sonra referansların karışmaması için aralarına birer satır boşluk bırakıldıktan sonra otomatik olarak her bir referans ayrı bir satır şeklinde alt alta gelecek şekilde APA, CHICAGO, MLA gibi uluslararası referans stillerinde kaydedilebilecektir. İstenmesi halinde herhangi bir esere ait bilgiler tek tek manuel olarak ilgili alanlara kaydedilebilmelidir.

Makalenin Toplam Referans Sayısı: Sisteme referanslar aktarıldıktan sonra, sistem otomatik olarak toplam referans sayısını bu bölüme rakamsal olarak ekleyecektir.

 

MAKALE REFERANSLARI

Sisteme aktarılan her bir makale için tüm referansların verileri, parçalı veri şeklinde elle veri tabanına kaydedilebilecektir. Ayrıca kolaylık sağlaması için Chicago, APA ve MLA stillerinden birinde hazırlanan makale kaynakçasında yer alan eserler, aktarım sayfasına kopyalanıp yapıştırıldığında OTOMATİK olarak REFERANS AYIRMA işlemi yapılabilmelidir. Word belgesinden yapıştırılan referans bilgileri Chicago, APA ve MLA stillerinden SEÇİLECEK birisine göre parçalanarak ve hatalı ayrıştırma yapılmış ise veri giriş personeli manuel olarak kopyala-yapıştır ile gerekli taşıma ve düzenleme işlemi yapılabilecektir.

* Aşağıda belirtilen yayın veri girişi alanları ile alt maddelerine giriş yapılacak bilgi yok ise boş bırakılabilecektir, alanlara bilgi girişi zorunlu olmayacaktır.

 

Referans Yayın Türü : Makale

Yazar Soyadı

Yazar Adı

                 Yazar İkinci Adı (Varsa)

ORCID ID (Varsa yazar ORCID https://orcid.org numarası eklenmelidir)

* Birden fazla yazar olması halinde, her biri için soyad, ad ve ORCID ID bilgisi girilebilecektir.

Makale Adı

Dergi Adı

Yıl

                  Cilt (Varsa)

                  Sayı (Varsa)

                  Sayfa Başlangıç

                  Sayfa Bitiş

                  Makale DOI (Varsa)

                  Web Adresi (İstenmesi halinde)

                  Erişim Tarihi (İstenmesi halinde)

 

Referans yayın Türü: Bildiri

            Yazar Soyadı

Yazar Adı

           Yazar İkinci Adı (Varsa)

ORCID ID (Varsa yazar ORCID https://orcid.org numarası eklenmelidir)

* Birden fazla yazar olması halinde, her biri için soyad, ad ve ORCID ID bilgisi girilebilecektir.

Bildiri Adı

Toplantı Adı

Toplantı Tarihi

Toplantı Yeri (Ülke ve şehir girişi yapılacak)

Kitabın Adı (Bildirimi basılmış ise)

Editör/Editörler/Yayına Hazırlayan:

Soyadı (her yazar için girilecek)

Adı (her yazar için girilecek)

İkinci Adı (Varsa)

Yayınevi Adı: (Bildirimi basılmış ise)

Basım Yeri: (Bildirimi basılmış ise)

Basım Yılı: (Bildirimi basılmış ise)

            Cilt Sayısı: (birden fazla ciltli ise)

Sayfa Başlangıç: (Bildirimi basılmış ise)

                  Sayfa Bitiş: (Bildirimi basılmış ise)

 

Referans yayın türü: Kitap

Yazar Soyadı (her yazar için girilecek)

Yazar Adı (her yazar için girilecek)

Yazar İkinci Adı (Varsa)

Kitabın Adı:

Yayınevi Adı:

Basım Yeri:

Basım Yılı:

                        Cilt Sayısı: (birden fazla ciltli ise)

 

Referans yayın türü; Neşir/Tahkikli Arapça Kitap

Yazar Soyadı (her yazar için girilecek)

Yazar Adı (her yazar için girilecek)

Yazar İkinci Adı (Varsa)

Kitabın Adı:

                        Tahkik Eden/Neşreden:

Soyadı (her yazar için girilecek)

Adı (her yazar için girilecek)

İkinci Adı (Varsa)

Yayınevi Adı:

Basım Yeri:

Basım Yılı:

ISBN:

                        Cilt Sayısı: (birden fazla ciltli ise)

 

Referans yayın türü; Tercüme Kitap

Yazar Soyadı (her yazar için girilecek)

Yazar Adı (her yazar için girilecek)

Yazar İkinci Adı (Varsa)

Kitabın Adı:

                        Tercüme Eden:

Soyadı (her mütercim için ayrı girilecek)

Adı (her mütercim için ayrı girilecek)

İkinci Adı (Varsa)

Yayınevi Adı:

Basım Yeri:

Basım Yılı:

                        Cilt Sayısı: (birden fazla ciltli ise)

 

Referans yayın türü: Ansiklopedi Maddesi

Yazar Soyadı (her yazar için girilecek)

Yazar Adı (her yazar için girilecek)

Yazar İkinci Adı (Varsa)

Ansiklopedi Adı:

Editör/Editörler/Yayına Hazırlayan:

Soyadı (her yazar için girilecek)

Adı (her yazar için girilecek)

İkinci Adı (Varsa)

                        Madde Adı:

Yayınevi Adı:

Basım Yeri:

Basım Yılı:

                        Cilt Sayısı:

Sayfa Başlangıç: (Bildirimi basılmış ise)

                  Sayfa Bitiş: (Bildirimi basılmış ise)

 

Referans yayın türü: Tez

Yazar Soyadı (her yazar için girilecek)

Yazar Adı (her yazar için girilecek)

Yazar İkinci Adı (Varsa)

Tez Adı:

Danışman Adı:

Soyadı (her danışman için girilecek)

Adı (her danışman için girilecek)

Üniversite Adı: Sistemden seçilecek

Enstitü Adı: Sistemden seçilecek

Anabilim Dalı Adı: Sistemden seçilecek

Bilim Dalı Adı: Sistemden seçilecek

Şehir:

                        Ülke:

Yıl:

 

Referans yayın türü: Yazma Eser

Yazar Soyadı (her yazar için girilecek)

Yazar Adı (her yazar için girilecek)

Eser Adı:

Bulunduğu Kütüphane Adı:

Koleksiyon Adı: varsa

Arşiv Kayıt Numarası:

Varak Aralığı: (Rakamsal ve metinsel veri, 1b-77a şeklinde girilebilmelidir)

 

ANAHTAR KELİMELER/KEYWORDS KÜTÜPHANESİ

Veri Tabanı Yöneticisinin Türkçe, İngilizce ve Arapça karşılıklarını birlikte giriş yapabileceği Anahtar Kelimeler Modülü de veri tabanı bünyesinde yer alacaktır. Buraya girilen kelimeler, anahtar kelimeler/keywords kısmında sistemde hazır olarak görülecek ve kullanıcılar yararlanabilecektir. Sisteme girilen makalelere ait anahtar kavramlarda bu kütüphaneye kaydedilecektir. Ayrıca yazılım, makale özet ve metinlerinde sık kullanılan kelimeleri otomatik olarak belirleyerek bu kütüphaneye kaydedebilmelidir.

 

 

 1. SON KULLANICI ARAYÜZÜ/TARAMA MODÜLÜ (İNTERNET ÜZERİNDEN KULLANAN ZİYARETÇİ KULLANICI)

Taramada “Basit” ve “Gelişmiş” olarak iki tarama seçeneği sunulacaktır. Sistem, veri tabanına yüklenen makale metadataları ve makale pdf dosyaları içinde arama yapabilecektir. Ayrıca sistem, aranacak kelime yazılırken öneri ve düzeltme seçeneklerini gösterebilecektir.

Basit Tarama: Tarama kutucuklarına anahtar kelimeleri yazarak makale adı, özet, yazar, konu, kurum, dergi, ISSN vb. erişim uçlarından tarama yapılabilecektir.

Gelişmiş Tarama: VE, VEYA, KAPSAMAZ operatörleri ile anahtar terimler birbirleri ile ilişkilendirilecek şekilde detaylı arama yapılması sağlanacaktır. Tarih aralığına, Makale Alanına, Anabilim Dalına, Dergi Adına ve Kuruma ek olarak gelişmiş taramada yer alacak veri alanları fizibilite çalışmasında belirlenecektir.

Tarama Sonuçları

 • Tarama sonuçları bibliyografik olarak listelenecektir. Bibliyografik bilginin altında yayının özetini ve referanslarını görüntülemek için Öz ve Referans linkleri yer alacaktır. Bibliyografik bilgisine ulaşılan makaleye tam metin erişim varsa tam metin linkine tıklanarak tam metni görüntülenebilecek, PDF dosyası okunabilecek ve indirilebilecektir.
 • Bibliyografik bilgilerde yer alan yazarların isimlerine tıklayarak yazarların kurum ve iletişim bilgileri ile veri tabanında yer alan diğer yayınlarına erişilebilecektir.
 • Tarama sonucunda gelen makalenin aldığı atıf sayısını gösteren “atıfta bulunanlaralanında atıf sayısının üstüne tıklanarak bu makaleye atıfta bulunan yayının bibliyografik bilgilerine erişilebilecektir.
 • Ayrıca son kullanıcılar istedikleri arama sonuçlarını EndNote, BibTEx, RIS, RefMAN formatlarında dışa aktarabilecek, ZOTERO ve Mendeley hesaplarına kaydedebilecek veya e-posta ile gönderilebilecektir.
 • Listelenen sonuçlara nasıl atıf yapılabileceği “Kaynak Göster” seçeneği ile okuyuculara APA, MLA, CHICAGO, Bibtex seçeneklerinde sunulacaktır.

 

 

 1. SON KULLANICI ARAYÜZÜ/TARAMA MODÜLÜ (KAYITLI KULLANICI)

İsteyen kullanıcılar/yazarlar, veri tabanına üye olabileceklerdir.  Üye olunurken e-posta veya cep telefonu numarası üzerinde gerçek kişi olup olmadığı teyit edilecektir. Yeni üyelikler, Veri Tabanı yöneticisinin kontrolü ve onayı sonrasında aktif olacaktır. Yeni üyelikler, yönetici sayfasında yer alacak ‘Onay Bekleyen Kullanıcılar’ sayfasında listelenecektir.

Kullanıcı/Yazar Adı (Yazar adı, varsa ikinci adı girilecektir; sadece kelimelerin ilk harfleri büyük yazılması kodlanacaktır).

Kullanıcı/Yazar Soyadı (Yazar soyadı ayrı ayrı girilecektir; sadece kelimelerin ilk harfleri büyük yazılması kodlanacaktır).

ORCID ID (Varsa yazar ORCID https://orcid.org numarası eklenmelidir.)

YÖK AKADEMİK ARAŞTIRMACI ID: (Varsa yazar YÖKSİS sayfasındaki araştırmacı numarsı ekleyebilmelidir).

Yazar Kurumu-Üniversite: Kurum/Üniversite sistemden seçilecektir. Sistemde yok ise kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde manuel ekleme yapılabilecektir.

Yazar Kurumu-Fakülte: Fakülte/Enstitü adı sistemden seçilecektir. Sistemde yok ise kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde manuel ekleme yapılabilecektir.

Anabilim Dalı: Makale Alanı: Sistemden seçilecektir. Gerektiğinde birden fazla alan da seçilebilmelidir (Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İ̇slam Felsefesi, Mantık, Dini Musiki, İ̇slam Sanatları, İ̇slam Tarihi, Türk İ̇slam Edebiyatı, Arap Dili ve Belâgati, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Kelam, Kur’an‐ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tasavvuf ve Tefsir).

Şehir: Sistemden Seçilecektir

Ülke: Sistemden Seçilecektir

Yazar Kurumsal E-posta Adresi

Yazar Kişisel E-posta Adresi

Diğer E-posta Adresleri (Yazarın birden fazla e-posta adresi yazılabilmeli ve Yazılım sistemi aynı e-postayla ilişkili bilgileri aynı şahısta birleştirebilmelidir)

Resim

*Sisteme üye olan yazarlar, kendi sayfalarına giriş yaptıklarında sisteme kayıtlı makalelerini ve bunlara yapılan atıfları görebilecek, kaydedip indirebilecek ve isterse mail olarak kendine iletebilecektir.

**Sisteme üye olan yazarların makalesine atıf yapılması halinde, yazara otomatik bilgilendirme mesajı iletilecektir.

***Yazarlar, makaleleri hakkındaki bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaşabilecektir.

Kayıtlı kullanıcı için Taramada “Basit” ve “Gelişmiş” olarak iki tarama seçeneği sunulacaktır. Sistem, veri tabanına yüklenen makale metadataları ve makale pdf dosyaları içinde arama yapabilecektir.

Basit Tarama: Tarama kutucuklarına anahtar kelimeleri yazarak makale adı, özet, yazar, konu, kurum, dergi, ISSN vb. erişim uçlarından tarama yapılabilecektir.

Gelişmiş Tarama: VE, VEYA, KAPSAMAZ operatörleri ile anahtar terimler birbirleri ile ilişkilendirilecek şekilde detaylı arama yapılması sağlanacaktır. Tarih aralığına, Makale Alanına, Anabilim Dalına, Dergi Adına ve Kuruma ek olarak gelişmiş taramada yer alacak veri alanları fizibilite çalışmasında belirlenecektir.

Tarama Sonuçları

 • Tarama sonuçları bibliyografik olarak listelenecektir. Bibliyografik bilginin altında yayının özetini ve referanslarını görüntülemek için Öz ve Referans linkleri yer alacaktır. Bibliyografik bilgisine ulaşılan makaleye tam metin erişim varsa tam metin linkine tıklayarak tam metni görüntülenecek, veri tabanındaki PDF makale dosyasını okuyabilecek, kendi kullanıcı sayfasında üzerinde notlar alabilecek ve indirebilecektir.
 • Bibliyografik bilgilerde yer alan yazarların isimlerine tıklayarak yazarların kurum ve iletişim bilgileri ile veri tabanında yer alan diğer yayınlarına erişilebilecektir.
 • Tarama sonucunda gelen makalenin aldığı atıf sayısını gösteren “atıfta bulunanlar” alanında atıf sayısının üstüne tıklanarak bu makaleye atıfta bulunan yayının bibliyografik bilgilerine erişilecektir.
 • Ayrıca son kullanıcılar istedikleri arama sonuçlarını EndNote, BibTEx, RIS, RefMAN formatlarında dışa aktarabilecek, ZOTERO ve Mendeley hesaplarına kaydedebilecek veya e-posta ile gönderilebilecektir.
 • Listelenen sonuçlara nasıl atıf yapılabileceği “Kaynak Göster” seçeneği ile okuyuculara APA, MLA, CHICAGO, Bibtex seçeneklerinde sunulacaktır.
 • Veri tabanına kullanıcı olarak kaydolanlar ile veri tabanı yönetileri tarafından kaydedilenler, kullanıcı arayüzünde basit ve gelişmiş arama gerçekleştirebilecek, arama sonuçlarını listeleyebilecek, arama sonuçlarından seçtikleri sonuçları kullanıcı sayfalarına kaydedebilecek, bilgisayarlarına indirebilecek ya da e-posta ile kendilerine iletilmesini sağlayabileceklerdir.

 

 1. İNDEKS ARAYÜZÜ

Veri tabanına, Türkiye merkezli tüm ilahiyat alan dergileri kaydedilecek, bu dergiler ve içerdikleri makaleler sistemde kullanıcılara sunulacaktır. Bu dergilerden her biri, ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarını yerine getirip getirmedikleri dikkate alınarak “İlahiyat Atıf Dizini A Grubu Dergiler”, “İlahiyat Atıf Dizini B Grubu Dergiler” veya “İlahiyat Atıf Dizini C Grubu Dergiler” listelesi altında sıralanacaktır. Atıf dizininde yapılan aramalarda, sonuçlar sıralanırken dergilerin hangi grupta yer aldığı özel şekilde belirtilecek/vurgulanacaktır.  Atıf dizini web sayfasının indeks arayüzünde, dergi gruplarının temel özellikler hakkında bilgi bulunacaktır. Aynı arayüzde Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Dergi Değerlendirme Kriterleri ile Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Dergi Değerlendirme Kurulu hakkında bilgi içeren alt sayfalar da olacaktır. İndeks arayüzünden, indekse dahil olmak isteyen dergiler online form doldurarak başvuru da yapabileceklerdir (Örnek form: https://doaj.org/application/new).

 1. YÖNETİCİ MODÜLÜ

Atıf dizini yetkililerinin sistemi yönetilmesini sağlayacak modüldür. Sistem yöneticisi kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile uygulamaya bağlanacak ve kullanıcı yönetimi ile ilgili aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirecektir.

Sisteme Yeni kullanıcı Atama

Adı

Soyadı

Kullanıcı adı

Şifre

Telefon

e-posta

Rol (Veri giriş personeli, yönetici, dergi sahibi, yazar)

Kullanıcı durumu; aktif-pasif

Kullanıcı Resmi (istenilmesi halimde JPEG formatında fotoğraf eklenebilmelidir)

 

Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

Yöneticisi, veri tabanına girilmiş mevcut kullanıcı verilerini düzenleme işlemi gerçekleştirilecektir.

 

Yeni Kullanıcı Onay

İsteyen kullanıcılar/yazarlar, veri tabanına üye olabileceklerdir.  Üye olunurken e-posta veya cep telefonu numarası üzerinden doğrulama zorunlu olacaktır. Yeni üyelikler, sistem yöneticisinin kontrolü ve onayı sonrasında aktif olacaktır. Onay bekleyen yeni üyelikler, yönetici sayfasında yer alacak ‘Yeni Kullanıcı Onay’ sayfasında listelenecektir.

 

 

Kullanıcı Arayüzü Yayın

Sistem yöneticisi, indekste yer alan dergi ve makalelere ait bilgilerin yayın öncesinde kontrolü ve düzenlenmesi ile son kullanıcıya görünür olup olmayacağını belirleyebilecektir. Böylece bilgileri eksik olan dergiler yayımlanmayacak, yayına hazır dergi ve makaleler kullanıcılara sunulabilecektir.

 

İstatistiki Bilgileri Yayınlama

Sistem yöneticisi; indekste yer alan dergi, kitap, bildiri ve makalelere erişim istatistiklerini istediği tarih aralığına göre görebilecektir. Böylece en çok okunan dergi, makaleler ile en çok atıf alan yayınları görebilecektir. Bu bilgilerden istediklerini yayımlayabilecektir. Yayımlanan bilgiler, atıf dizini web sayfasındaki ilgili derginin, yazarın ve kurumun/üniversitenin sayfasında görünür olacaktır. Ayrıca istatistiki bilgiler, atıf dizini web sayfasının uygun bir arayüzünde sayısal veriler ve görsel şekiller ile kullanıcılara sunulacaktır. Sistem yöneticisi, indekste yer alan dergi/dergiler, yazar/yazarlar, üniversite/üniversitelere ait verilerin erişim  ve atıf alma istatistiklerini istediği tarih aralığına göre görebilecek ve rapor halinde indirebilecektir.

 

 

 

Veri Dışa Aktarıma

Ulusal İlahiyat Atıf Dizini; ulusal ve uluslararası veri tabanlarına gerektiğinde veri aktarımı yapabilecek uluslararası ortak metadata standartlarına sahip olmalıdır. Ayrıca atıf dizinin tamamı, belli kısmı veya dergi, sayı ve makale özelinde dışa veri aktarımını XML, BibTEx, RefMAN, EndNote formatlarında sağlayabilmelidir.

 

 

Yayıncı Veri Girişi Onay

Yayıncı/Dergi editörü aşağıda tarafından sisteme giriş yapabilecektir. Bu şekilde yeni veri girişi yapılan dergiler, sistem yönetici sayfasında yer alacak ‘Yayıncı Veri Giriş Onay’ sayfasında listelenecektir. Sistem yöneticisi, giriş yapılan verileri kontrol ettikten sonra kabul ve red edebilecektir.

 

 

 1. VERİ GİRİŞ MODÜLÜ

Sisteme veri giriş/aktarma işlemleri için aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır.

Sistem Yöneticisi veya Veri Girişçilerinin Manuel Veri Girişi

Sistem yöneticisi tarafından yetkilendirilen veri giriş personeli, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak manuel olarak makalelere ait verileri sisteme kaydedebileceklerdir.

 

XML Veri Dosyasıyla İçe Aktarım

ULAKBİM DergiPark (http://dergipark.gov.tr) alt yapısını kullanan dergiler, “Makale XML Dışa Aktarım” hizmetini kullanarak elde ettikleri XML dosyasını Veri tabanına gönderebileceklerdir (DergiPark XML Dosya Örneğini indirmek için tıklayınız). Veri tabanına ulaşan XML dosyaları, veri girişçileri tarafından sisteme import edilecektir.

 

Toplu Veri Aktarımı

Bu proje kapsamında belirlenecek olan veri yapısına uygun olarak diğer bilgi sistemleri tarafından üretilen toplu veri kaynaklarındaki yayınların ayrıştırılarak sisteme otomatik olarak yüklenebilmesi sağlanacaktır.

 

 1. YAYINCI/DERGİ MODÜLÜ

Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

Yayıncı/Dergi editörü, veri tabanına girilmiş kendi dergisine ait verilerini düzenleme işlemi gerçekleştirilecektir.

 

İstatistiki Bilgileri Görüntüleme

Yayıncı/Dergi editörü, indekste yer alan dergisine ve dergide yayımlanan makalelere ait erişim istatistiklerini istediği tarih aralığına göre görebilecek ve rapor halinde indirebilecektir.

 

 

Veri Gönderimi

Yayıncılar/Dergilerin FTP bağlantısı ile veri aktarımı yapabilmesine yönelik imkân sağlanmalıdır. Ayrıca dergiler dergi sayılarına ait Word/pdf/xml dosyaları tek tek veya sıkıştırılmış klasör olarak sisteme gönderebilmelidir. Sisteme yüklenecek bu dosyalar için büyüklük sınırı olmamalıdır.

 

 

Hakem Raporlarının Gönderimi

Yayıncılar/Dergiler, yayımlanan her bir sayısı tekf pdf şeklinde ve bu sayı ile bağlantılı 5 ayrı hakem raporunu istenmesi halinde sisteme ekleme imkan sağlanmalıdır:

      Tek Pdf Açıklaması yazılabilmelidir
1.     Hakem Raporu PDF Açıklaması yazılabilmelidir
2.     Hakem Raporu PDF Açıklaması yazılabilmelidir
3.     Hakem Raporu PDF Açıklaması yazılabilmelidir
4.     Hakem Raporu PDF Açıklaması yazılabilmelidir
5.     Hakem Raporu PDF Açıklaması yazılabilmelidir

 

Veri Girişi

Yayıncı/Dergi editörü aşağıda belirtilen VERİ GİRİŞ MODÜLÜ seçenekleri ile sisteme giriş yapabilecektir. Bu şekilde yeni veri girişi yapılan dergiler, yönetici sayfasında yer alacak ‘Onay Bekleyen Veri Girişleri’ sayfasında listelenecektir.

Manuel Veri Girişi

Dergilere veri girişi için kullanıcı adı ve şifre sunulacaktır. Sisteme giriş yaparak dergilerine ait makalelere bilgilerini sisteme manuel olarak kaydedebileceklerdir. Ancak bu bilgiler Veri Tabanı Yöneticisinin kontrolü ve onayı sonrasında aktif olacak, böylece hatalı ve mükerrer kayıtlar silinebilecektir.

 

XML Veri Dosyasıyla İçe Aktarım

ULAKBİM DergiPark (http://dergipark.gov.tr) alt yapısını kullanan dergiler, “Makale XML Dışa Aktarım” hizmetini kullanarak elde ettikleri XML dosyasını kullanıcı şifreleri ile sisteme giriş yaparak veri tabanına içe aktarım yapabileceklerdir (DergiPark XML Dosya Örneğini indirmek için tıklayınız). Bu şekilde yeni veri girişi yapılan dergiler, yönetici sayfasında yer alacak ‘Yayıncı Veri Girişi Onay” sayfasında listelenecektir.

*Dergi Park tarafından sağlanan XML’in format uyumsuzlukları, hatalı veri içermesi, zamanla XML dosyanının formatını değiştirmesi durumunda yazılımı yapan firma gerekli XML uyum çalışmasını yapacaktır. Dergi Yönetimleri, dergi sayılarına ait güncel XML sayı dosyalarını sisteme XML yükleme modülünden kendileri yükleyebilecekleri gibi Veri Tabanı Teknik Ekibi de ekleyebilir.

**ULAKBİM DergiPark’ta yer almayan ancak kendi verileri için XML hazırlayabilecek olan yayıncılar/dergiler için XML şablonu yazılımı yapacak firma tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan XML’in sisteme yüklenmesi için dergilere XML yükleme modülü sağlanacaktır.

 

 

 1. YAYINCI/KİTAP MODÜLÜ

Yayınevi görevlisi, ilahiyat alanına dair yayınlanan kitapların verilerini düzenleme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yayınevine ait her bir kitabın bibliyografik bilgilerini giriş yapabilecek, kapak görselini yükleyebilecek, içindekiler ve kaynakça kısımlarını ayrı pdf dosyalar halinde sisteme ekleyebilecektir. İstenmesi halinde kitapların kaynakçasında yer alan bilgiler parçalı veri girişi şeklinde de girilebilecektir. Atıf tespitinde kitapların kaynakça pdf dosyalarında yer alan eser adları da hesaplamaya dahil edilecektir.

 

İstatistiki Bilgileri Görüntüleme

Yayınevi, indekste yer alan kitaplara erişim istatistiklerini istediği tarih aralığına göre görebilecek ve rapor halinde indirebilecektir.

 

Veri Girişi

Yayınevi görevlisi yayınevine ait her bir kitabın bibliyografik bilgilerini giriş yapabilecek, kapak görselini yükleyebilecek, içindekiler ve kaynakça kısımlarını ayrı pdf dosyalar halinde sisteme ekleyebilecektir. İstenmesi halinde kitapların kaynakçasında yer alan bilgiler parçalı veri girişi şeklinde de girilebilecektir. Atıf tespitinde kitapların kaynakça pdf dosyalarında yer alan eser adları da hesaplamaya dahil edilecektir.

 

 1. ELEKTRONİK YAYIN PLATFORMU

Bu platformda, İdare bünyesinde bulunan veri tabanlarındaki elektronik belgelerin / dokümanların indekslenmesi, indekslenen bilgi kaynaklarında arama motoru yardımı ile istenilen bilgiye erişilmesi, kullanıcı yönetimi ve profil sayfasına sahip olacak şekilde kullanılmak üzere online portal yazılımının bilişim teknolojilerine uygun olarak geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.

 1. Sistemin Genel Özellikleri
  1. Sistemin Mimarisi
   1. Planlanan yapı dikey ve yatay genişlemeye imkân vermelidir.
   2. Planlanan yapı meta verilerini ilişkisel veri tabanında barındırmalıdır.

 

 1. Sistem Erişimi
  1. Planlanan yapı web tabanlı olacak, kullanıcı bilgisayarlarında herhangi bir kurulum işlemine gerek kalmaksızın internet tarayıcısı üzerinden kullanılabilecektir. İstendiği durumda yazılım, kurum dışından erişebilecek yapıda olmalıdır.
  2. Kurum içi kullanım, Intranet üzerinden gerçekleştirilip, İnternet’e çıkmadan sistem erişimi sağlanabilecektir.
  3. Kurum dışından erişime, herhangi bir harici donanım ya da yazılım gerektirmeksizin, planlanan yapı içerisinde kullanıcı ve IP bazında kısıtlama getirilebilmelidir. Belirli bir kullanıcının sadece belirtilen bir IP den ya da IP aralığından erişimine izin verilmesi, yine planlanan yapı içerisinden sağlanabilmelidir.
  4. Planlanan yapı sadece belirli bir Internet tarayıcısı üzerinde değil, bütün modern internet tarayıcılarının son versiyonları (IE Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome vb) üzerinde sorunsuz çalışmalıdır.
  5. Planlanan yapı mobil cihazlar üzerinden erişime olanak sağlayabilmelidir.
  6. Veri tabanına erişim açık olmalı ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin farklı uygulamaları içerisinden veri tabanına ulaşılarak veri alma/verme işlemleri gerçekleştirilebilmelidir.

 

 • Sistemin Esnekliği
  1. Sistem, tüm kullanıcılar tarafından etkili ve kolay bir biçimde öğrenilebilecek ve kullanılabilecek, kolay ve kullanışlı bir ara yüze sahip olmalıdır. Ekranlar standart bir görünüme sahip olmalıdır.
  2. Planlanan yapı aynı anda birden fazla dil (lisan) üzerinden kullanılabilecek bir ara yüz sağlamalıdır. Sistem, kuruma Türkçe ve İngilizce ara yüzleri hazır olarak teslim edilmelidir. Kullanıcı arabirimi için Türkçe ve İngilizce desteği olmalıdır.
  3. Planlanan yapı kullanıcı bazında menü görünümü düzenlenmesine olanak sağlamalıdır.
  4. Sistem Unicode karakter setini kullanmalıdır. Transkripsiyon ve Transliteration Alfabesi gibi özel karakterlerin kullanımı da bu şekilde sağlanmalıdır.
  5. Kurulum ve yazılımın kolay olması için sistem modüler olmalı, ihtiyaca göre büyüyebilmelidir.
  6. Sistem/uygulama üzerinde çalıştığı işletim sistemi ve/veya güvenlik duvarı (firewall) vb. gibi ağ güvenlik uygulamaları ile sorunsuz çalışabilmelidir.
  7. Bilgiye en kolay, en sade ve çabuk bir şekilde ulaşma imkânı sunan Web 2.0 standardına göre tasarlanmalıdır.
  8. İnternet Sitesi, gerekli log tutma işlemlerini yapabilecektir. Web erişim logları haricinde tarih bazında sistemde oluşan hatalar ve veri tabanı değişiklik işlemleri (insert, delete, update) log kayıtları tutulabilmelidir.

 

 1. Sistem Güvenliği
  1. Planlanan yapıda içereceği bilgi ve belgelerin güvenliğine ilişkin gerekli önlemler alınmış olmalıdır. Belgelerin en az 128 bit şifreleme algoritmasıyla korunması mümkün olmalıdır. Web arabirimi ve diğer tüm arabirimler için SSL iletişimi desteklemelidir.
  2. Veri katmanı SQL enjeksiyonu konusunda gereken önlemleri almış olmalıdır.
  3. Siteler arası istek sahteciliği (Cross-Site Request Forgery, CSRF) konusunda gereken önlemler alınmış olmalıdır.
  4. Planlanan yapı kullanıcıların yaptığı işlemleri, sistemde oluşan hata raporlarını kayıt altına almalı, yetkili kullanıcılar tarafından bu raporlar takip edilebilmelidir.
  5. Planlanan yapı çalışan bir kullanıcı eğer belirli bir süre işlem yapmaz ise program güvenlik nedeniyle oturumu otomatik olarak kapatmalıdır.
  6. Planlanan yapı, kullanıcı aynı anda farklı makinelerden oturum açtığı takdirde önceki açtığı oturum otomatik olarak kapatılmalıdır.
  7. Planlanan yapı belirli bir IP den gelen hatalı girişleri kayıt altına almalıdır. Şüpheli IP’leri otomatik olarak geçici veya kalıcı olarak bloklamalıdır.
  8. Sistemin uygulama kodlarına erişimlerde gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır.
 2. Sistem Modülleri
  1. Portal Modülü
   1. Sistem Türkçe ve İngilizce (ve istendiğinde Arapça) yayın yapacaktır. Sistem, dil dosyasından dil verilerini alarak kullanacaktır.
   2. Sistemde kullanıcılar kullanıcı adı ve şifresi belirleyerek yeni kullanıcı oluşturabilecektir.
   3. Verilerin arama motorları tarafından indekslenebilmesi için OAI-PMH standardını destekleyen dosyalar kullanılacaktır.

 

 1. Veri Tabanları Modülü
  1. Veri tabanları gerektiğinde çoğaltılabilecek / parçalanabilecek / ikiye bölünebilecek ve veriler veri tabanlarına göre yönetilebilir olacaktır.
  2. Veri tabanlarında dokümanlar; kitap, dergi, makale vb. gibi veri türlerini barındırabilecektir.
  3. Veri tabanına dokümanları kaydederken tür seçilecektir veya veri girişi yapılan formlar ile ilişkilendirilecektir.
  4. Arama yaparken tür seçeneğini kullanarak da filtreleme yapılacaktır.

 

 • Arama, Arama Sonuçları ve Listeleme Modülü
  1. Arama Boolean (VE, VEYA, DEĞİL – AND, OR, NOT) operatörler yardımıyla da gerçekleştirilebilecektir.
  2. Tüm aramalarda kelimeler arasında varsayılan mantıksal operatör olarak VE kullanılacaktır.
  3. Her listede gösterilecek sonuç sayısı varsayılan olarak 20 adet olacak; ancak sonuç sayfasında açılır menü ile bu değer değiştirilebilecektir.
  4. Aramalarda özel kelimelerin içeriğinde yer alan kesme (’) işareti veya tırnak (“) işareti dikkate alınmayacak ve kesme veya tırnak işaretinden önceki ve sonraki kelimeler birleştirilecektir.
  5. Aramalarda büyük, küçük harf ayrımı olmayacaktır.
  6. Arama kutularında arama yapılabilmesi için, en az üç karakter arama terimi girilmesi zorunlu olacaktır.
  7. Arama terimini yanlış̧ girilmesi durumunda, sistem yakınsama özelliği ile arama terimi önerisinde bulunacaktır.
  8. Tüm arama kutularında otomatik arama tamamlama özelliği olacaktır.
  9. Genel Arama ve Detaylı Arama ile aramalar yapılabilecektir. Genel aramada amaç; kullanıcının aradığı konuyla ilgili olan tüm yayınları ilgililik oranına göre sıralamak, detaylı aramada ise kullanıcının nokta atışıyla aradığı kaynak / kaynaklara erişmektir.
  10. Genel Arama  3 farklı seçenekte sunulacaktır;
  11. Genel arama seçeneği: tek bir arama kutusuyla sunulacaktır ve bu arama indekste tanımlanmış olan tüm arama alanlarında gerçekleştirilecektir.
  12. Yazar Arama seçeneği: yazar adı ve soyadı olarak iki kısımdan oluşacak ve bu arama indekste yer alan Yazar alanında gerçekleştirilecektir.
  13. Yayın Arama seçeneği: aramalar, yayınların Yayın Adı, Cilt, Sayı ve Sayfa bilgilerini gibi indeks alanları üzerinde gerçekleştirilecektir.

 

 1. Arama Sonuçları Modülü
  1. Arama motorunda kullanıcı sorguları ile indekslenen dokümanları eşleştirmek ve ilgililik skoru üretmek için bir erişim fonksiyonu kullanılacaktır.
  2. Arama sonuçları erişim fonksiyonu tarafından üretilen sorgu-belge eşleşme sonuçlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak gösterilecektir.
  3. Erişim fonksiyonu indekste yer alan arama alanlarına sistem yetkili kullanıcıları tarafından farklı ağırlıklar atanmasına olan sağlayacaktır.
  4. Örneğin başlık alanlarının ağırlığının %40, içerik alanlarının ağırlığının %30 olması gibi ağırlıklandırmalar sistem yöneticilerinin erişebileceği arayüzlerden dinamik olarak düzenlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Kütüphane Oluşturma Modülü
  1. Sistem, “Giriş” yapan kayıtlı kullanıcı için, tam metin görüntüleme sayfasındaki ekrandan “Kütüphaneme Ekle” ve “Not Al” seçeneklerine izin verecektir.
  2. Kullanıcı, “Kütüphaneme Ekle” seçeneğiyle kütüphanesine eklediği yayınların listesine üye profili sayfasından bir tıkla erişebilecektir.
  3. Kullanıcı kütüphanesinde istediği kadar kütüphane klasörü oluşturabilecektir. Kütüphaneme Ekle seçeneği seçtiğinde ise istediği kütüphane klasörüne dökümanı ekleyebilecektir.
  4. Kullanıcı, “Not Al” seçeneğiyle kütüphanesine eklediği yayınların PDF’leri üzerinde not alabilecektir. Bu notları dilediği zaman düzenleyebilecek veya silebilecektir.

 

 1. Kullanıcı Ayarları Modülü
  1. Arama Seçenekleri özelliği ile arama sonuçlarının “Yalnızca Üst Veri” ve “Tam Metin & Üst Veri” seçeneklerine göre yapılmasını kullanıcı seçebilecektir.
  2. Arama Sonuçlarının Görüntülenmesi ekranında arama sonuç sayfasındaki sonuç adedini seçebilme ve arama sonuçlarının sıralanmasını kullanıcı ayarlayabilecektir.

 

 • İçerik Uyarıları Modülü
  1. Sisteme eklenen yeni yayınları izlemek ve takip etmek isteyen kullanıcılara e-posta yoluyla bildirim yapılacaktır.
  2. E-Posta ayarları özelliği ile alınacak e-postanın biçimi Plain Text” veya “HTML” olarak seçilebilecektir.
  3. Kullanıcı uyarı almak istediği yayınları işaretleyecek ve kaydedebilecektir.
  4. İşaretlenen yayınlar, kullanıcı profili sayfasından erişilebilecektir. Kullanıcı isterse buradan içerik duyurularını silebilecektir.

 

 

 • Yayın Listesi Modülü
  1. Veri tabanlarındaki yayınların alfabetik sırada listelenmesi özelliği olacaktır.
  2. Yayın listesinin gösterildiği ekranda, alfabedeki harfler ile sayma sayıları (0-9) gösterilecektir.
  3. Harfin seçilmesi durumunda o harfle başlayan yayınlar alfabetik olarak, sayma sayılarının tercih edilmesi durumunda sayı ile başlayan yayınlar küçükten büyüğe olacak şekilde listelenecektir.
  4. “Tümü” seçeneğinin seçilmesi durumunda ilgili veri tabanındaki tüm yayınlar alfabetik olarak listelenecektir.
  5. “EskidenYeniye” “Yayın Başlığı (A-Z)”, “Yayın Başlığı (Z-A)”, “Yeniden Eskiye” seçenekleri ile sıralama yapılmasına izin verilecektir.

 

 1. Kaynakça Modülü
  1. Arama sonuç listesinde seçilen yayının kaynakçasının uluslararası standartlara uygun biçimlerde indirilmesi sağlanacaktır.
  2. Tekli yayının kaynakçası indirileceği gibi, birden fazla kaynakçanın da seçilerek seçilen yayınların kaynakçaları tek seferde sırayla indirilebilecektir.

 

 

 

 1. Sonuçları Filtreleme Modülü
  1. Arama sonuçları ve yayınları listeleme ekranlarında gelen sonuçları “İçerik Türü”, “Yıl”, “Yazar”, “Kurum [Yazar]”, “Yayın Başlığı” ve “Yayıncı” kriterlerine göre filtrelenebilecektir.
  2. Gelen sonuçların filtreleme kriterlerine göre, bulunan yayınların adetleri gösterilecektir.
  3. Filtreleme kriterleri seçilmesi durumunda sonuçların dinamik olarak filtrelenmesi sağlanacaktır.
  4. Filtreleme kriterlerinin seçilmesi iptal edilmesi durumunda, arama sonucundan o kriter iptal edilecek ve arama yenilenecektir.
  5. “Yıl” seçeneği ile listelenen yayınların yayın yıllarına göre filtrelenebilmesi sağlanacaktır.
  6. “Yazar” seçeneği ile listelenen yayınların yazarları, yayını çok olandan az olana doğru sıralanacaktır.
  7. “Kurum (Yazar)” seçeneği ile listelenen yayınların yazarının çalıştığı kuruma göre sıralama olacaktır.
  8. “Yayın Başlığı” kısmındaki sıralamada ilgililik formülü kullanılacaktır.
  9. “Yayıncı” seçeneği ile en çok yayını olan yayıncıdan en az yayını olan yayıncıya göre sıralama yapılacaktır.

 

 1. PDF Görüntüleme Modülü
  1. Kullanıcı tarafında PDF görüntüleme işleminde Adobe Reader kullanılacaktır.
  2. Kitaplar gibi bölümleri olan yayınların tam metinlerine ait PDF’lerinin bölümleri bir seferde görüntülenecektir.
  3. Sistemde bulunan yayınların Bookmark’lı ise bookmark başlıkları PDF görüntüleme ekranında gösterilecektir.
  4. Kullanıcı bookmark başlığına tıklayarak istediği başlığın ilgili sayfası gösterilmesi sağlanacaktır.
  5. Klasöre Ekle seçeneği ile yayın bilgisi seçilen yayınlar listesine eklenecektir.
  6. E-Posta seçeneği ile yayının künye bilgileri ile erişim adreslerini kullanıcı tarafından girilen e-posta adresine gönderecektir.
  7. “Paylaş” seçeneği ile künye ve link bilgilerini sosyal medyada paylaşılmasını sağlanacaktır.
  8. “Seç” seçeneği ile yayın kullanıcının Seçtiklerim listesine eklenecektir.
  9. “Yazdır” seçeneği yazıcı menüsünü açacaktır.
  10. Yayınlarda, bir oturumda en fazla 60 sayfaya kadar yazdırmaya izin verilecektir.

 

 

 

 

 • Kullanıcı Yönetim Modülü
  1. Sistem yöneticisinin portal ve içeriği ile ilgili tüm fonksiyonlarının yönetilebileceği işlevsel bir yönetim arabirimi modülü olmalıdır.
  2. Yönetim modülüne özel bir sayfa üzerinden girilebilmeli, bu sayfanın arama motorları tarafından erişimine engel olacak önlemler alınmalıdır.
  3. Yönetim modülünü kullanacak kişilerin bilgileri sisteme girilerek, kendilerine verilen haklar çerçevesinde portal üzerinde yetkilendirmeler yapılabilmelidir.
  4. Her bir kullanıcı kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilmelidir
  5. Yönetim modülünü kullanan tüm kullanıcıların yapmış oldukları işlemler detaylı olarak kullanıcı, tarih, işlem bazında kayıt altına (Log) alınmalıdır.
  6. Tüm işlemlerin kayıtları güvenli olarak saklanmalı ve ilgili raporları detaylı olarak kullanıcı veya sistem bazlı alınabilmelidir.

 

 • İstatistik Modülü
  1. Sistem istatistikleri COUNTER standartlarına göre tutacaktır.
  2. Sistem Google Analytics aracılığı ile de rapor tutulmasına izin verecektir.
  3. Sistemde yapılan tüm işlemler loglanacak ve raporlanacaktır.
  4. Kullanıcı işlemlerinin tamamı loglanacak ve raporlanacaktır.

 

 • Web Ara Yüz Modülü
  1. Sayfa Üstü Bandında “Seçtiklerim”, “Sepetim”, “Hesap Oluştur”, “Giriş” ve “Language” linkleri olacaktır.
  2. “Seçtiklerim” linki oturum süresince kullanıcıların seçtiği ürünlerin listesini tutacak bir klasör olarak hizmet verecektir ve üyelik gerektirmeyecektir.
  3. Seçtiklerim klasörüne ekleme yayın detay görüntü sayfasında, doküman adının sağında yer alacak bir klasör ikonu ile sağlanacaktır.
  4. Kullanıcı, araştırması bittikten sonra seçtiği yayınları bu listede toplu olarak görebilecektir.
  5. “Hesap Oluştur” linki ile kullanıcılar profilini ve erişim bilgilerini tanımlayarak sistemde bir hesap oluşturabilecektir.
  6. “Language” seçeneğinin bulunduğu linkin üzerine gelince sistemdeki diğer dil seçenekleri özgün yazımı ile (Türkçe, English gibi) listelenecektir.
  7. Aktif dil dışında bir seçim yapılması durumunda sistem ara yüzü seçilen dile otomatik olarak dönecektir.

 

 

 1. Kullanıcı Modülü
  1. Sistemde kullanıcılara farklı yetkiler verilebilmelidir. Yetkisi olmayan kullanıcı yetkisi olmayan işleme hiçbir şekilde erişememeli / görememelidir.
  2. Kullanıcı profiline yetki / izin verilmediği sürece kullanıcı dokümanların tam metin PDF halini görememelidir. Yalnızca sisteme girilmiş anahtar kelimeleri, yazarları ve özet bilgisine erişebilmelidir.
  3. Misafir kullanıcı için kısıtlı yetkilerle bazı dokümanlar gösterilebilmelidir ya da satın almaya yönlendirilmelidir.

 

 • Admin Modülü
  1. Admin, kullanıcıların yetkilerini belirleyebilmeli, düzenleyebilmeli, güncelleyebilmeli ya da silebilmelidir.
  2. Anasayfada kullanıcılara gösterilen ekranı düzenleyebilmeli, veri ekleyebilmeli/seçebilmeldir.
  3. Veri ekleyebilmeli/düzenleyebilmeli ya da silebilmelidir.
  4. Kullanıcıların sistemdeki hareketlerini gözlemleyebilmelidir.
  5. Veritabanı istatistikleri raporunu indirebilmelidir.
  6. Kullanıcı veritabanı istatistiklerinden kullanıcı veri tabanı raporunu indirebilmelidir.
  7. Müşteri veri tabanı istatistikleri ile müşterinin istatistik raporunu indirebilmelidir.
  8. Doküman istatistikleri ile sistemdeki dokümanların istatistik verilerini görebilmeli ve rapor olarak indirebilmelidir.
  9. Müşteri doküman istatistikleri ile müşterinin incelediği, yazdırdığı, indirdiği dokümanları görebilmeli ve istatistiklerini rapor olarak indirebilmelidir.
  10. Müşteriler ve kullanıcılar IP adresi, e-posta, telefon ve adres bilgileriyle veri tabanına kaydedilmelidir.
  11. Paket yönetimi sayesinde, ihtiyaca yönelik paketler oluşturulmalıdır. Hangi kullanıcıların hangi paketlere erişebileceğine sistem yetkili kullanıcısı karar verebilmeli ve ara yüzler üzerinden bu yetkilendirmeleri yapabilmelidir.

 

 • Kullanıcı Profili Modülü
  1. Kullanıcı profil sekmesinden profil bilgilerini değiştirebilmeli ve düzenleyebilmelidir.
  2. Sık yaptığı, tekrar etmek istediği aramalarını kaydedebilmeli ve kayıtlı aramalar alanından tanımlı aramalarına ulaşabilmelidir.
  3. Sistemde bulunan yayınları “kütüphaneme ekle” seçeneği ile kullanıcının kütüphanesine eklenmeli, kullanıcı istediği zaman profil sekmesi altında bulunan kütüphanem alanından bu yayınlara ulaşabilmelidir.
  4. Kullanıcı koleksiyonlar oluşturarak istediği yayınları istediği koleksiyona ekleyebilmeli ve çıkarabilmelidir. Sanal bir koleksiyon oluşturabilmelidir.
  5. İçerik duyuruları ile içeriklerde yapılan değişiklik ya da duyuruları takip edebilmeli, yapılan değişiklikler ve güncellemelerden haberdar olmalıdır.

 

 • Yardım Modülü
  1. Yardım sayfaları tamamen Türkçe olmalıdır.
  2. Kullanıcı çalıştığı ekran üzerindeki yardım düğmesine bastığı zaman o ekran ile ilgili yardım sayfası açılmalıdır.
  3. Yardım sistemi web temelli (HTML) olmalıdır ve sunucu üzerinde tutulmalıdır. İstemci bilgisayarlara yüklenmesi gerekmemelidir.
  4. Sunucu üzerinde uygulama güncellemeleri yapıldıkça, sunucu üzerindeki yardım sayfaları da güncellenmelidir.
  5. Yardım sayfaları, görsel öğelerle desteklenmiş ve açıklayıcı olmalıdır.
  6. Yardım modülü üzerinde farklı sayfalara erişim olanağı sunulmalı, kullanıcının eğitim belgeyi amaçlı kullanımını desteklemelidir.
  7. Yardım sayfaları yönetici panelinde düzenlebilmelidir.
  8. Yeni yardım sayfaları yetkisi olan yöneticiler tarafından eklenebilmelidir.
 1. ABONELİK YÖNETİMİ

Veri tabanı, bireysel ve kurumsal abonelik alt yapısına da sahip olacaktır. Bireysel ve kurumsal aboneler çeşitli ödeme usulleri ile istedikleri periyotlarda üye olabileceklerdir. Bireysel aboneler ile kurumsal abonelik üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan kullanıcılar, kendi makale ve atıflarına ulaşabilecekler, sınırsız arama yapabilecekler ve arama sonuçlarını “Kişisel Kütüphanem” şeklinde sisteme kaydedebileceklerdir.  Abone olan birey ve kurumlar, veri tabanına sınırsız erişim hakkı elde edecektir. Kayıtlı kullanıcılar, profil bilgilerinde güncelleme yaptıklarında Veri Tabanı Yöneticisinin onayı sonrası bu değişiklik aktif olacaktır. Veri tabanı Web of Science, SCOPUS, EBSCO gibi uluslararası veri sağlayıcılarına data sunabilecek uyumlu teknik alt yapıya sahip olacaktır.

 [1]   Türkçe ve İngilizce dillerinde başlık, özet, anahtar kavramlar, kaynakça, DOI numarası ile yazar bilgisi (Ad, Soyad, ORCID ID, Kurum adı, E-posta adresi, Şehir ve ülke bilgisi).

[2]   Etki faktörü (impact factor = IF) değeri, bir dergide o yıl alınan atıfların, önceki 2 yılda çıkan yayın sayısına bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, bir dergide 2007’de alınan atıflar, 2005 ve 2006 yıllarında çıkan yayın sayısına bölünürse, IF değeri ortaya çıkar. Bir dergide 2005 ve 2006 yıllarında 234 yayın çıkmış olsun. Bu 234 yayının 2007’de 192 atıf aldığını kabul edelim. Bu durumda o derginin 2007 IF değeri, 192/234 = 0.8205 olur.

[3]   Atıf: Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir.

[4] Atıf Dizini Sorumlusu, veri girişi yapacak personelin ve kullanıcıların (yayıncı, yazar) veri giriş yetkisini “Sadece Manuel Giriş Yetkisi”, “Manuel Giriş ve XML Aktarımı” ve diğer özellikler açısından sınırlayabilmelidir.